KomuKonceptowy Słowniczek Skrótów Marketingowych

ARPU, CAC, CTR… marketing jest pełen skrótów i pojęć, które nie zawsze są jasne. Chociaż działam w temacie od 10 lat, wciąż zdarza mi się spotkać niezrozumiały skrót. Często okazuje się, że samo pojęcie jest mi doskonale znane, po prostu nie spotkałem się jeszcze z takim nazewnictwem. Dlatego dziś postaramy się rozjaśnić jak najwięcej tego typu pojęć w KomuKonceptowym Słowniczku Skrótów Marketingowych – w skrócie KKSSM!

ATF (Above The Fold) – górna sekcja na stronie internetowej, wszystko to co widzimy bez zjeżdżania w dół. Zazwyczaj zawiera kluczowe informacje (takie jak o czym jest strona, czy np. jakie wartości oferuje produkt/usługa)

AIDA (Attention Interest Desire Action) – jeden z najbardziej popularnych schematów lejka. Więcej o tym czym są lejki w marketingu przeczytacie tutaj https://komukoncept.pl/czym-sa-lejki-marketingowe-i-jak-moga-wam-pomoc-przejsc-na-wyzszy-level/

API (Application Program Interface) – tłumacząc w prosty sposób czym jest API, jest to sposób w który różne programy mogą porozumiewać się ze sobą. Dla przykładu, firma meteorologiczna mogłaby zbierać dane dotyczące prognozy pogody i udostępniać je przez API. Dzięki temu aplikacje pogodowe na telefony mogłyby pobierać te dane i udostępniać je swoim użytkownikom w przetworzony sposób.

ASAP (As Soon As Possible) – najszybciej jak to możliwe, używane zazwyczaj w zdaniach typu “Zrobić coś na ASAP”.

AI (Artificial Intelligence) – sztuczna inteligencja, a więc inteligencja wykazywana przez urządzenia i maszyny. Przez inteligencje rozumiemy tutaj cechy, które wiążą się z naturalną inteligencją, takie jak zdolność do nauki czy rozwiązywania problemów.

SI (Sztuczna Inteligencja) – analogicznie do powyższego, tylko w polskiej wersji.

ML (Machine Learning) – uczenie maszynowe, rodzaj sztucznej inteligencji, w której głównym celem jest nauka maszyn tego, w jaki sposób mogą się udoskonalać i uczyć. 

B2B (Business to Business) – jeden z podstawowych modeli biznesowych polegający na oferowaniu produktów lub usług innym firmom. 

B2C (Business to Consumer) – podobnie jak powyżej, jednak w tym wypadku model polega na oferowaniu produktów/usług klientom indywidualnym.

B2B2C (Business to Business to Customer) – poniekąd hybryda obu powyższych opcji, czyli oferowanie produktu przedsiębiorcom, którzy będą oferowali go swoim klientom indywidualnym. Przykład: system zamawiania jedzenia na wynos dla restauracji. Chociaż naszym klientem będzie przedsiębiorstwo (restauracja), to docelowo z naszego systemu korzystać będą osoby indywidualne (klienci restauracji).

B2G (Business to Government) –  kolejny model, tym razem opierający się na oferowaniu swoich usług/produktów organizacjom państwowym.

B2E (Business to Enterprise) – wyszczególniany czasem model, w którym podobnie jak w B2B, nasza oferta jest skierowana do przedsiębiorstw, jednak w tym wypadku tylko do bardzo dużych korporacji.

BOFU (Bottom of Funnel), MOFU (Middle of Funnel), TOFU (Top of Funnel) – poszczególne części lejka. Więcej na temat lejków marketingowych przeczytacie tutaj: https://komukoncept.pl/czym-sa-lejki-marketingowe-i-jak-moga-wam-pomoc-przejsc-na-wyzszy-level/

CAC (Customer Acquisition Cost) – inaczej koszt pozyskania klienta, czyli ile musimy średnio wydać pieniędzy, aby pozyskać klienta.

CMS (Content Management System) – rodzaj programu, który służy do zarządzania treściami takmi jak teksty czy obrazki. Obecnie najbardziej popularnym CMSem jest WordPress.

CPA (Cost Per Action) – koszt wykonania akcji. Dla przykładu, jeśli nasza kampania reklamowa ma zachęcać odbiorców do pobrania darmowego ebooka, to CPA będzie mówić o tym ile średnio kosztuje nas jedna osoba, która wykona tą czynność.

CPC (Cost Per Click) – uśredniony koszt, który musimy zapłacić aby uzyskać jedno kliknięcie w naszą reklamę.

CPM (Cost Per Mille) – w niektórych kampaniach reklamowych model płatności opiera się na płaceniu za kliknięcia, w innych za wyświetlenia reklamy. CPM to inaczej średni koszt uzyskania tysiąca wyświetleń naszej reklamy. Alternatywnie można spotkać się z określeniem CPT (Cost Per Thousand).

Czasem określeń CPC i CPM używa się w ramach określenia typu kampanii reklamowej (Kampania CPC czyli taka, w której płacimy za kliknięcia oraz Kampania CPM, w której płacimy za wyświetlenia). Zazwyczaj jednak używa się innych określeń – patrz niżej.

PPC / PPM (Pay Per Click / Pay Per Mille) – rozróżnienie typu kampanii reklamowych na takie, w których płacimy za kliknięcia lub za wyświetlenia. Skrót PPM czasem tłumaczy się jako “Pay Per Impressions”, czyli płacenie za wyświetlenia, chociaż samo M pochodzi od słowa Mille, który znaczy tysiąc w łacinie. Czasem, chociaż rzadko, można spotkać się też z określeniem PPT (Pay Per Thousand). 

CR (Conversion Rate) – współczynnik konwersji, który może być liczony pomiędzy konkretnymi etapami ścieżki klienta. Dla przykładu, jeśli na naszą stronę z darmowym ebookiem weszło 100 osób, a 20 z nich pobrało ebooka, to nasz CR wynosi 20%.

CRO (Conversion Rate Optimization) – określenie na wszystkie działania, które mają na celu zwiększenie współczynnika konwersji.

CRM (Customer Relationship Management) – rodzaj programu, który służy do zarządzania danymi dotyczącymi klientów i potencjalnych klientów.

CTA (Call to Action) – tak zwane zawołanie do akcji, czyli wszystkie hasła typu “Kliknij tutaj”, “Zasubskrybuj”, “Kup teraz”, “Dowiedz się więcej” i tym podobne, które w bezpośredni sposób nakłaniają odbiorcę do wykonania danej czynności.

CTR (Click Through Rate) – współczynnik, który mówi nam o tym jaka część osób, które zobaczyły np. reklamę w nią kliknęły. Dla przykładu, jeśli sto osób widziało reklamę, a dwie w nią kliknęły, nasz CTR wynosi 2%.

DM (Direct Message) = PW (Prywatna Wiadomość)

ER (Engagement Rate) – współczynnik zaangażowania, podobny do CTR, ale tym razem mówiący nam o tym jak duży procent odbiorców wykonał jakąkolwiek akcje (np. polubił wpis, skomentował go czy udostępnił).

ETA / ETD (Estimated Time of Arrival / Estimated Time of Delivery) – oba skróty wykorzystuje się w znaczeniu terminu, w którym dana rzecz ma zostać dostarczona/skończona.

FTP (File Transfer Protocol) – standardowy protokół transferu plików, najczęściej używany do wgrywania plików i zmian na strony www. 

FB, LN, IG, YT, TW – Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, Twitter.

FOMO (Fear of Missing Out) – rodzaj zachowania zaobserwowany wśród społeczności i często wykorzystywany również w marketingu. FOMO oznacza obawę przed wykluczeniem, inaczej mówiąc przed tym, że coś nas ominie, że nie zobaczymy czegoś wartościowego.

GA (Google Analytics) – program analityczny od firmy Google, najczęściej służący do analizowania ruchu na stronach www czy definiowania konwersji w kampaniach reklamowych.

JS (JavaScript) – język programowania, najczęściej stosowania w celu dodawania różnego rodzaju funkcji na stronach internetowych.

KPI (Key Performance Indicator) – rodzaj wskaźnika, który pokazuje to w jakiej kondycji jest działalność firmy. Nie jest to konkretny wskaźnik – zamiast tego każda firma może zdefiniować sobie własne KPI (zazwyczaj kilka), dostosowując je do etapu swojej działalności. KPI wprowadzono, aby w prosty sposób mierzyć efektywność działań, ograniczając się do kilku kluczowych metryk. Przykładowe KPI: liczba nowych klientów w miesiącu, średni przychód od klienta czy marża.

LTV / CLV / CLTV (Lifetime Value / Customer Lifetime Value) – Jak widać ten skrót występuje w aż trzech różnych wariantach. Znaczy on natomiast kwotę, którą średnio przynosi do nas klient, przez cały okres współpracy.

MRR (Monthly Recurring Revenue) – MRR mówi nam o tym jaki mamy przychód “powrcający” czyli taki, który powtarza się np. co miesiąc. Zazwyczaj wskaźnik ten mierzy się w firmach, które oferują swoje usługi w modelu subskrypcyjnym,

ARR (Annual Recurring Revenue) – analogicznie do MRR, tylko w spojrzeniu rocznym.

NDA (Non-Disclosure Agreement) – umowa o zachowaniu poufności.

OKR (Objectives and Key Results) – sposób ustalania celów dla firmy/organizacji. Polega na ustaleniu konkretnych celów (Objectives) oraz dopasowania do nich mierzalnych wskaźników (Key Results), które będą informować nas o postępach.

PR (Public Relations) – proces komunikacji pomiędzy danym podmiotem (np. firmą) a jego otoczeniem, którego celem jest dbanie o jego dobry wizerunek.

QA (Quality Assurance) – “zapewnianie jakości”, czyli stałe działania, których celem jest upewnienie się, że produkt/usługa będzie spełniać wymagania dotyczące jakości.

R&D (Research & Development) – badania i rozwój. Tym sformułowaniem zazwyczaj określa się konkretne działy w firmach lub firmy, które skupiają się na prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych.

B&R (Badania i Rozwój) – analogicznie do R&D, w wersji polskiej.

RT (Retweet) – mechanizm na serwisie Twitter.com, podanie czyjegoś posta (tweeta) dalej, dzięki czemu pojawi się on wszystkim osobom, które nas obserwują.

ROI (Return on Investment) – zwrot z inwestycji. Jeśli kampania na FB o budżecie 1000 zł przyniosła sprzedaż z zyskiem 10 000 zł, to nasze ROI wynosi 9000 zł.

ROAS (Return on Ad Spend) – wskaźnik dotyczący kampanii płatnych, który mówi nam o tym jaki jest stosunek zarobku wobec kosztów. ROAS można przeliczyć jako Przychody z reklam podzielone przez Koszty reklam (+ewentualnie pomnożyć razy 100%). Czyli jeśli wydaliśmy na reklamy 100 zł, a na sprzedaży z reklam zarobiliśmy 500 zł, nasze ROAS = 500/100 = 5 (lub 500/100*100% = 500%). Oczywiście im wyższy ROAS tym lepiej.

RTM (Real Time Marketing) – działania promocyjne nawiązujące do bieżących (zazwyczaj szeroko znanych) wydarzeń. 

SEM (Search Engine Marketing) – inaczej marketing w sieciach wyszukiwania. Gdy szukasz czegoś w Google, na samej górze strony zobaczysz reklamy płatne. To właśnie tego typu aktywność określa się mianem SEM.

SEO (Search Engine Optimization) – po drugiej stronie kija o SEM mamy SEO, czyli optymalizacja strony internetowej w taki sposób, żeby pojawiała się wysoko w wynikach wyszukiwania w sposób organiczny, bez potrzeby płacenia na reklamy.

SERP (Search Engine Result Page) – strona z wynikami wyszukiwania np. w Google.

SMB (Small to Medium Business) – firmy, które zatrudniają od 10 do 500 pracowników. Czasem można się spotkać z takimi określeniami jak np. Sektor SMB.

MŚP (Małe i Średnie Przedsiębiorstwa) – analogiczne określenie do SMB tylko w polskiej wersji.

SM (Social Media) – media społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, LinkedIn czy Instagram, które przede wszystkim pozwalają nam na obustronną komunikację i dzielenie się treściami z innymi ludźmi.

SMM (Social Media Marketing) – szeroko rozumiany marketing w mediach społecznościowych. Wchodzą w to rzeczy takie jak płatne reklamy, prowadzenie fanpage/profilu, działania na grupach i tym podobne.

SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) – rodzaj analizy podczas której identyfikujemy mocne strony, słabe strony, szanse oraz zagrożenia związane z danym zagadnieniem. Tego typu spojrzenie “z lotu ptaka” ma pomóc w podjęciu odpowiedniej decyzji.

SSL (Secure Sockets Layer) – certyfikat bezpieczeństwa strony, dzięki któremu informacje przesyłane są w zaszyfrowanej postaci. Co ważne, nieaktualny certyfikat SSL jest od razu wychwytywany przez zabezpieczenia przeglądarek internetowych, a użytkownik jest informowany o tym, że strona jest potencjalnie niebezpieczna.

SaaS (Software as a Service) – oprogramowanie jako usługa, czyli forma sprzedaży programów oparta o model subskrypcyjny, w którym klient płaci comiesięczną kwotę w zamian za stały dostęp do danego narzędzia. Jest to model bardzo spopularyzowany przez ostatnie lata, w związku z wieloma plusami, które przynosi. Z jednej strony firma ma bardziej stałą i przewidywalną formę dochodu, która z czasem będzie większa niż pojedynczy zakup, z drugiej strony użytkownik ma znacznie niższą barierę wejścia oraz pewność, że zawsze będzie miał dostęp do oprogramowania w jego najnowszej wersji.

TOS (Terms of Service) – warunki, które klient/użytkownik musi zaakceptować przed skorzystaniem z usługi lub produktu.

TBA (to be announced) – skrót oznaczający, że dana rzecz nie została jeszcze (ale zostanie) ogłoszona. Teoretycznie zakłada to, że wspomniana rzecz jest już ustalona, chociaż w praktyce niekoniecznie zawsze się tak zdarza. Dla przykładu, ktoś może przesłać nam dane dotyczące jakiegoś wydarzenia, wśród których znajdzie się: cena za bilet (100 zł), miejsce wydarzenia (Hala Wydarzeń X), oraz data (TBA). Wiemy więc, że data nie została jeszcze ogłoszona.

TBC (to be confirmed) – “do potwierdzenia”. Podobne do TBA, w tym wypadku znaczy jednak, że dana rzecz jest już wstępnie ustalona i ogłoszona, ale nie została jeszcze ostatecznie potwierdzona.

TBD (to be defined) – ostatnie z tego typu sformułowań, w tym wypadku oznacza coś, co nie zostało jeszcze w ogóle ustalone.

URL (Uniform Resource Locator) – adres strony internetowej.

UU (Unique Users) – inaczej unikalni użytkownicy, czyli liczba osób, które np. odwiedziły naszą stronę www.

UI (User Interface) – “interfejs użytkownika”, czyli to co widzi i z czym wchodzi w interakcje użytkownik podczas korzystania z programów, stron www czy aplikacji mobilnych. Zamiennie można używać również sformułowanie Front-end. Wszystko inne, co wchodzi w skład danej aplikacji/strony to Back-end. Szukając przykładu w prawdziwym świecie, kierownica, pedały i gałka skrzyni biegów to UI (Front-end), podczas gdy silnik czy sama skrzynia biegów to nasz Back-end.

UX (User Experience) – doświadczenia, które doznaje użytkownik gdy wchodzi w interakcje z naszym produktem. UX Design to natomiast projektowanie produktów ze zwróceniem uwagi na to, aby interakcja z nimi dostarczała pozytywnych doświadczeń. Nie mówimy tutaj jedynie o przyjemności z korzystania, a również o rzeczach takich jak użyteczność czy łatwość zrozumienia.

USP (Unique Selling Proposition) – wartość naszej usługi/produktu, która wyróżnia ją pośród konkurencji.

WoM (word of mouth) – rodzaj samoistnego rozprzestrzeniania się informacji w sposób bezpośredni, od osoby do osoby (na podobnej zasadzie na której rozprzestrzeniają się plotki). Czasem używa się tego określenia jako część określeń takich jak np. Marketing WoM czy działania WoM, określając konkretne akcje, które np. firma wykonuje, aby stymulować rozprzestrzenianie się informacji tym sposobem. 

WYSIWYG (what you see is what you get) – termin określający rodzaj edytora tekstu, w którym to co widzimy w edytorze odzwierciedla dokładnie to, co pojawi się w finalnej wersji.

YoY (year over year) – rok do roku, określenie definiujące np. w raportach sposób porównywania danych. Dla przykładu, informacja “przychód wzrósł o 15% YoY” oznacza, że przychód wzrósł o 15 z roku na rok.

QoQ (Quarter over Quarter) – analogicznie do YoY, jednak w tym wypadku chodzi o porównywanie kwartał do kwartału.

MoM (Month over Month) – analogicznie do powyższych, jednak w tym wypadku chodzi o porównywanie miesiąc do miesiąca.

I w ten sposób dobrnęliśmy do szybkiego wyjaśnienia ponad 70 różnych skrótów związanych z szeroko pojętym marketingiem, biznesem czy technologiami. Czy wyczerpaliśmy temat? Niestety nie 😉 Jednak poruszyliśmy naszym zdaniem najważniejsze określenia z którymi możecie się spotkać, starając się jednocześnie nie przeładować Was takimi, z którymi spotkacie może się raz w życiu.