Jak AI może pomóc w budowaniu strategii?

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie bycie na bieżąco oraz dotrzymywanie kroku konkurencji (lub bycie nawet o krok przed nią) wymaga czegoś więcej niż tylko intuicja i doświadczenie. Nieustannie pojawiają i rozwijają się nowe narzędzia oraz technologie, które mogą nam w tym pomóc. W tym artykule zastanawiamy się, jak AI może pomóc w budowaniu strategi?

Sztuczna inteligencja (AI) to w ostatnich miesiącach temat, który przewija się często w dyskusjach nad wieloma aspektami naszego życia. Nie inaczej jest w biznesie. Firmy zdają sobie sprawę z potencjału jaki niesie rozwój AI oraz z możliwości jakie otwierają się w zakresie usprawniania różnych procesów organizacyjnych. Dotyczy to także różnych aspektów planowania strategicznego. Warto zadać sobie zatem pytanie, jak AI może pomóc w budowaniu strategii w naszej marce?

Choć sztuczna inteligencja nie może całkowicie zastąpić podejmowania decyzji przez człowieka, może służyć nam jako narzędzie pomocnicze, wspierające proces strategiczny na wiele sposobów. Synergia między AI, a człowiekiem otwiera drzwi między innymi do efektywniejszego analizowania danych, testowania strategii czy przyspieszania procesów decyzyjnych. Poniżej omawiamy trzy obszary, w których AI może pomóc.

Analiza danych

Odpowiadając na pytanie, jak AI może pomóc w budowaniu strategii, warto zwrócić uwagę na jedną z istotnych możliwości sztucznej inteligencji. Jest nią zdolność do przetwarzania danych w niezwykle wydajny i efektywny sposób. Algorytmy mogą odkrywać wzorce, trendy i relacje w ogromnych zbiorach danych, dostarczając informacje, które wcześniej były naprawdę trudno dostępne. Ich analiza byłaby zbyt czasochłonna (czasami wręcz niemożliwa do przeprowadzenia). Co więcej sztuczna inteligencja upraszcza złożone dane, prezentując je za pomocą przyjaznych dla odbiorcy wizualizacji.

Tworzenie insightów o grupach docelowych

Zrozumienie zachowań i zwyczajów naszych grup docelowych jest kluczowe w procesie tworzenia skutecznych strategii, np. marketingowych czy komunikacji. Pozwala nie tylko na wybranie odpowiednich kanałów komunikacji czy dystrybucji, ale także na zapewnienie spersonalizowanych doświadczeń. Sztuczna inteligencja może pomóc w przekształcaniu danych o klientach w przydatne insighty. Na czym to polega? 

Analizując interakcje odbiorców/ klientów w różnych tzw. punktach styku, sztuczna inteligencja odkrywa dla nas wzorce i preferencje. Od przewidywania zachowań zakupowych po określenie optymalnych czasów zaangażowania – AI umożliwia dostosowywanie oferty czy strategii komunikacji w efektywniejszy sposób.

Analiza konkurencji

Sztuczna inteligencja pozwala na skuteczniejsze przeprowadzenie kompleksowej analizy konkurencji. Analizując dostarczone przez nas informacje (np. strony internetowe, media społecznościowe, komunikaty prasowe itp.), AI zapewnia szczegółowy przegląd nawet dużego grona zdefiniowanych konkurentów. Umożliwia to szybszą niż dotychczas identyfikację pojawiających się trendów, porównanie strategii konkurencji oraz lepsze wykorzystanie pojawiających się szans. Dzięki temu menedżerowie mogą podejmować lepsze, świadome decyzje i kreować strategie, które pozwolą na uzyskanie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej.

I co dalej?

To tylko kilka przykładów zastosowania sztucznej inteligencji w biznesie. Powyższe przykłady to tylko zachęta do eksplorowania tematu i szukania odpowiedzi na pytanie – jak AI może pomóc w budowaniu strategii? W końcu tego typu narzędzia wyrastają aktualnie jak grzyby po deszczu, warto zatem być czujnym i śledzić temat. 

Nie zapominajmy także o tym, że nadal kluczowe jest znalezienie strategów lub osób posiadających odpowiednią wiedzę biznesową, którzy rozumieją doświadczenia klientów oraz wiedzą, jakie cele chcemy jako firma osiągnąć. To ich zrozumienie tematu oraz zaangażowanie pozwolą na trafne i efektywne wykorzystanie narzędzie opartych na sztucznej inteligencji.