Badania podstawą projektowania UX

Czy wiesz, że badania są podstawą projektowania User Experience? Okazuje się, że aż 88% użytkowników nie wróci na stronę, która jest niefunkcjonalna i mało użyteczna. Natomiast 85% problemów można rozwiązać właśnie za pomocą tych badań.

Rozwój Internetu sprawił, że wiele firm przeniosło swój biznes do sieci. Wynikiem tego jest ogromna konkurencja na rynku internetowym oraz walka o każdego kupującego. Pozyskanie nowego klienta jest 6 razy droższe od utrzymania aktualnego. 

User Experience to ważny element rozwoju firmy. Użyteczność, funkcjonalność oraz prawidłowa interakcja człowiek-produkt to klucz do budowania lojalności między marką a klientem.

 

Historia UX

Początki badań użyteczności przypadają na rok 1986. Wiążą się z publikacją „Design of Everything” napisaną przez Dona Normana. Wówczas autor opisał, jakie są skutki źle zaprojektowanego systemu oraz jaki mają wpływ na użytkowanie. 

Badania UX

Badania User Experience to punkt wyjścia każdego procesu projektowania. To jeden z najważniejszych elementów, który często bywa kołem zapasowym, kiedy firma nie przynosi zakładanych zysków. Dobrze przeprowadzone badania mogą nas uchronić od wielu złych decyzji, wyznaczyć kierunek rozwoju oraz zniwelować koszty.

Prowadzenie badań ma bardzo wiele zalet. Pozwala nam poprawić użyteczność naszej strony, pozyskać wiedzę na temat grupy docelowej i co najważniejsze daje nam dostęp do wiedzy na temat potrzeb, zachowań oraz oczekiwań naszych potencjalnych klientów. Badania są skarbnicą informacji, których potrzebujemy, aby dowiedzieć się więcej o naszych użytkownikach. Służą także do tworzenia atrakcyjnych i łatwych w obsłudze produktów czy usług.

Plan badawczy

Pierwszym krokiem w prowadzeniu badań User Experience jest stworzenie odpowiedniego planu badawczego. To kluczowy element, od którego powinniśmy zacząć. Powinien być dobrze skonstruowany, ponieważ to zdecydowanie ułatwi nam proces badawczy i pozwoli na uporządkowanie konkretnych zadań, które musimy wykonać na poszczególnych etapach. 

 

badania-podstawa-projektowania-ux

Cel badań & Pytania badawcze

Postawiony cel powinien wiązać się z potrzebami biznesowymi klientów. To etap, kiedy warto zastanowić się, czego oczekujemy od badań oraz co dokładnie chcemy zbadać. W tym momencie powinniśmy także pomyśleć, w jaki sposób wykorzystamy pozyskaną wiedzę oraz do czego ona nam posłuży. Cele badań powinny być sprecyzowane i skonkretyzowane.

Grupa badawcza

Kolejny elementem, który powinien znaleźć się w naszym planie badawczym, jest wybór odpowiedniej grupy badawczej, którą następnie będziemy rekrutować. W tym momencie określamy oraz definiujemy próbę badawczą.

Metoda badawcza

Metoda badawcza musi odpowiadać naszym założeniom i celom, a także powinna bazować na racjonalnych przesłankach. Celem wyboru metody badawczej jest uzyskanie odpowiedzi na postawione pytania badawcze. 

Dane & analiza

Na tym etapie określamy jakie dane chcemy pozyskać oraz jaki będzie sposób ich analizy. Ważne jest, aby skonkretyzować czy będą to dane ilościowe, jakościowe czy może dane porównawcze. 

Harmonogram badań

Terminy to najważniejsze co powinno znaleźć się w naszym harmonogramie. Ramy czasowe są zależne od wielu czynników. Warto zapisać wszystkie szczegółowe informacje dotyczące naszych badań: rekrutacja, okres badań, czas zakończenia oraz przesłanie wyników do klienta.

Budżet

Jeśli chodzi o budżet, warto go przewidywać. Pozwoli to na kontrolowanie naszych działań. Powinniśmy w nim uwzględnić:  wynagrodzenie dla respondentów, koszty zewnętrzne, logistykę, a także czas pracy zespołu badawczego. 

Rodzaje badań UX

Badania z użytkownikami możemy prowadzić na kilka sposobów. Wybór metody jest zależny od postawionego celu. 

 

Wyróżniamy następujące metody badawcze:

IDI – Indywidualne wywiady pogłębione. To bezpośrednia rozmowa między badanym a badaczem. Wywiady są prowadzone według przygotowanego scenariusza. Często stosowane jako uzupełnienie innych metod badawczych. Pozwalają pogłębić wiedzę na temat badanego zjawiska, lepszą obserwację respondenta oraz dotarcie do emocjonalnych zachowań jednostki. To jedna z podstawowych metod jakościowych. Dzięki wywiadom możemy poznać perspektywę użytkownika na początkowym etapie projektu.

 

badania-podstawa-projektowania

 

Eyetracking – Celem tego badania jest obserwacja ruchu gałek ocznych oraz analiza poszczególnych elementów interfejsu. Jest to bardzo dokładne badanie, dzięki któremu możemy zobaczyć na co, użytkownik zwraca największą uwagę, a które elementy pomija. 

 

Testy Użyteczności – Badanie polega na wykonaniu zadań, które są oparte na popularnych wzorcach zachowań. Uczestnik badania wykonuje polecone zadania pod nadzorem prowadzącego i na bieżąco komentuje swoje zachowania i ruchy. Przykładowe zadania to proces zakupu w sklepie internetowym lub znalezienie konkretnej informacji na stronie internetowej. 

 

Card Sorting – Przydatne badanie, kiedy chcemy zaplanować architekturę informacji na naszej stronie internetowej czy w aplikacji mobilnej. Polega na porządkowaniu elementów do konkretnych grup. Wyróżniamy trzy metody sortowania kart:

  • Sortowanie kart otwarte – uczestnicy samodzielnie grupują elementy oraz wymyślają własne nazwy dla stworzonych grup. 
  • Sortowanie kart zamknięte – uczestnicy przyporządkowują konkretne elementy do ustalonych odgórnie kategorii. 
  • Wolna lista – uczestnicy samodzielnie tworzą grupy, nazwy, elementy.

 

badania-podstawa-projektowania-ux1

Grupy Fokusowe – Badanie oparte na scenariuszu, prowadzone przez moderatora stymulującego dyskusję między osobami uczestniczącymi. Metoda pozwala poznać różne punkty widzenia.

 

Prototypowanie – Skuteczne badanie wizualne, które polega na szkicowaniu makiet naszych ekranów. Celem szkiców jest pokazanie ich osobom, aby poznać ich opinię. Ocena wiąże się ze wszystkimi opcjami projektowymi. Metoda pozwala na łatwe i szybkie identyfikowanie błędów. 

 

Analiza Heurystyczna –  Metoda ma na celu znalezienie problemów wynikających z użyteczności danego produktu. Badanie prowadzone jest przez eksperta. Wiąże się z analizą nawigacji oraz ekranów. Jedną z najpopularniejszych list do analizy heurystycznej jest 10 heurystyk Nielsena.

 

Analiza nagrań sesji – Badanie pomaga sprawdzić, jak użytkownik porusza się na stronie, pomaga zauważyć błędy na stronie oraz znalezienie elementów, z którymi użytkownicy mają najczęściej problem.

 

Podsumowanie

Statystyki nie kłamią. Użytkownicy opuszczą naszą stronę, jeśli nie ładuje się w czasie poniżej trzech sekund. User Experience to przyszłość Twojego biznesu oraz pozycji na rynku. Jeżeli Twoja strona internetowa nie będzie funkcjonalna, należy liczyć się z tym, że stracisz potencjalnych klientów. Ludzie szukają łatwych rozwiązań.

Przekonanie o tym, że jeśli sami nie widzimy problemu, to on nie istnieje, jest błędne. Takie myślenie może przynieść wiele strat dla firmy.